"Aaron" - Volcano Nyanza´s Aaron

*20.05.2019

Mutter: Sasu Ayoka Kianga Anandi
Vater: Mashujaa Khan Aaron


⁣- Zuchtzulassung -


"Amali" - Volcano Nyanza´s Amali


*21.05.2019

Mutter: Sasu Ayoka Kianga Anandii
Vater: Mashujaa Khan Aaron


- Ahnentafel -


"Bonnie" - Sasu Ayoka Kianga Anandi

*12.02.2015 †21.07.2023

Mutter: Rosa Ayoka Kianga Anandi
Vater: Red Muppet vom Felsenkeller


- Ahnentafel -